Przejdź do treści
Sylwetki

Wyzwania - motywacją do działania

W Polsce etos rodzinnych przedsiębiorstw ukształtował się wraz z przemianami po 1989 roku, a więc 25 lat temu. Jest to 25 lat przemian gospodarczych i rozwoju firm, w dużej mierze rodzinnych, które nie mając szczególnych przywilejów rozwijały się dynamicznie aby dziś stać się  siłę polskiego biznesu.

d

Firmy rodzinne są najstarszym sposobem prowadzenia biznesu i niewątpliwym fundamentem rozwoju gospodarczego każdego kraju. Jedynie 36% firm w Polsce uważa się za firmy rodzinne a są one odpowiedzialne za około 18% polskiego PKB. W innych krajach Europy wartość ta sięga ponad 60%. Należy jednak pamiętać , że zarządzanie przedsiębiorstwem należącym do rodziny jest trudniejsze niż kierowanie inną formą biznesu. W skomplikowanym organizmie jakim jest firma pokoleniowa splatają się więzi pokrewieństwa, relacje biznesowe, często odmiennie pojmowane przez poszczególnych członków rodziny a także emocje i dialog międzypokoleniowy.

W jaki sposób zatem znaleźć właściwy balans pomiędzy wartościami rodzinnymi a wizją rozwoju i konkurencyjnością firmy? Jak unikać konfliktów międzypokoleniowych i właściwie przeprowadzić sukcesję?

 Odpowiedzi na te i wiele innych pytań należy poszukać u źródła, czyli w firmie rodzinnej o wieloletnich tradycjach i olbrzymim doświadczeniu. Właśnie takim przedsiębiorstwem jest P.W. Budmet Dariusz Nocoń, Adam Nocoń. Firma prężnie działa na rynku polskim od ponad 35 lat i jest obecnie liderem w produkcji kotłów na pellet spełniających wymogi klasy 5 Pn-EN 303-5:2012 oraz Rozporządzenie Komisji EU 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących „Ecodesign” tzw. „Ekoprojektu”. Czas sukcesji ma już za sobą, lecz jej założyciel Zygmunt Nocoń nadal służy synom radą i jest dumny z rozwoju firmy.

Moja firma początkowo produkowała kotły węglowe, potem gazowe , olejowe, retortowe w pełni zautomatyzowane , kotły węglowe dolnego spalania a obecnie kotły na biomasę drzewną, czyli pellet o nazwie FOREST. Lata wytężonej pracy i wiedzę, którą mamy dzięki setkom, a w moim przypadku chyba tysiącom godzin spędzonych przy projektowaniu i badaniu  wszelkich  typów kotłów, pozwoliły na skonstruowanie kotłów centralnego ogrzewania opalanych odnawialnym źródłem energii (pelletem) o sprawności powyżej 96%, co jest ewenementem w przypadku kotłów na paliwa stałe” – mówi twórca firmy Budmet – Zygmunt Nocoń.

Współczesne rozwiązania technologiczne są już zasługą młodego pokolenia właścicieli, którzy przez wiele lat byli merytorycznie przygotowywani do przejęcia firmy i udowodnili, że są gotowi do podjęcia takiego wyzwania. „W przypadku naszej firmy przekazanie sterów było naturalnym, powolnym procesem. Chłopcy od najmłodszych lat pomagali w zakładzie, uczyli się branży kotlarskiej, zdobywali niezbędną wiedzę, niejednokrotnie ucząc się na własnych błędach. Gdy obecnie patrzę na problemy współczesnych przedsiębiorców to cieszę się, że miałem komu przekazać firmę i nadal mogę służyć radą i doświadczeniem. Pomimo, że w tym roku osiągnąłem wiek emerytalny to nadal jestem czynny zawodowo i ze spokojem i uśmiechem patrzę na przyszłość mojej rodziny”.

W obecnych czasach firmy rodzinne w sytuacjach kryzysowych lepiej radzą sobie z przetrwaniem niż inne przedsiębiorstwa. Bierze się to z poczucia odpowiedzialności wobec pokolenia, które tworzyło firmę. Lepiej są też postrzegane przez lokalne społeczności. Sama „rodzinność” firmy jest także jej bezpośrednim atutem, bo rodzina i przyjemna atmosfera w pracy przenosi się na relacje biznesowe. Elastyczna struktura organizacyjna pozwala sprawniej podejmować decyzje biznesowe i łatwiej się dostosować do warunków rynkowych.

Prowadzenie firmy rodzinnej ma też swoje wady. Niewątpliwie jednym z najtrudniejszych wyzwań jest zachowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a pracą. „My, będąc jednocześnie właścicielami i  niejako pracownikami w swej własnej firmie Budmet – Nocoń, czujemy się zobligowani do efektywniejszej pracy i często wykonujemy ją poza standardowymi godzinami pracy” – mówią Adam i Dariusz Nocoń. Takie poświęcenie ze strony właścicieli, przez nich samych nie jest postrzegane jako coś wyjątkowego. Duża motywacja, poczucie odpowiedzialności i pasja sprawiają, że firmy rodzinne są bardziej elastyczne i odporne na okresy dekoniunktury i szybciej dostosowują się do nowych warunków w czasie kryzysu. Niestety, nie sprzyjają temu trudności w pozyskaniu kapitału niezbędnego do rozwoju firmy.

Małe, rodzinne firmy mają trudności w  pozyskiwaniu dotacji unijnych. Jest im niezwykle ciężko w konfrontacji ze średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, które wiodą prym na naszym rynku. Według Pana Adama często bywa tak, że „nie jest on w stanie rozwijać wieloletniego doświadczenia swojego taty z powodu braków środków finansowych. Konieczność wykonywania badań w akredytowanych jednostkach badawczych wiąże się z zainwestowaniem dużych funduszy a tym samym z koniecznością określenia priorytetów finansowych firmy”

W obliczu takich utrudnień firma P.W. Budmet – Nocoń kolejny raz udowadnia, że współodpowiedzialność za nazwisko i markę firmy ponoszą jej właściciele. Wypracowane przez lata relacje sprzyjają powstawaniu nowatorskich rozwiązań i innowacyjnych produktów. Pomimo różnic charakterologicznych, bracia skutecznie realizują swoje założenia i cele biznesowe, jednocześnie dzieląc się zadaniami w firmie.

Adam Nocoń mimo licznych obowiązków w firmie, której jest współwłaścicielem, zdecydował się na rozwijanie swojej naukowej pasji. W ubiegłym roku rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim i łączy w ten sposób biznes rodzinny z nauką. Doktorat wdrożeniowy, dotyczący odnawialnych źródeł energii jakimi są mieszanki pelletów badane przez Pana Adama , pozwoli mu szybciej wdrożyć do produkcji i sprzedaży kocioł, który został objęty zgłoszeniem patentowym. „Ukończenie doktoratu jest obecnie moim największym marzeniem, które z całą pewnością zrealizuję. Myślę, że wyzwania jakie przed sobą stawiamy motywują nas do działania” – mówi doktorant.

Przedsiębiorstwa „familijne”, choć często niedoceniane i  to jednak są ważnym filarem polskiej przedsiębiorczości. Oparte na tradycyjnych wartościach są najtrwalszym elementem biznesowej układanki. Zamiast pogoni jedynie za zyskiem ich właściciele potrafią dostrzec potrzeby indywidualnego klienta – konsumenta, który jest największym sojusznikiem firm rodzinnych  w Polsce.

Autor: Marta Jach-Nocoń

Najnowsze wydanie