Przejdź do treści
Aktualności

Marża w sklepie internetowym – jak ją obliczyć, aby biznes miał sens?

Sklep internetowy prowadzi się po to, aby zarabiać. Może wydawać się to truizmem, ale przy starcie z biznesem nieraz zapominamy o tym, że nie wystarczy po prostu sprzedawać przedmioty. Przy pośredniczeniu w sprzedaży (do czego właściwie sprowadza się typowy sklep internetowy) pierwotny właściciel musi zarobić. To on ustala podstawową wartość sprzedawanego produktu. Musi zarobić również wtedy, gdy jest wytwórcą, a to przecież nie jest pozbawione kosztów.

Pozwala to na określenie, jak wiele zarobisz na konkretnym produkcie lub grupie produktów. Można pokusić się o przypuszczenie, że najlepiej zmaksymalizować wysokość marży. Tu jednak pojawi się problem w postaci braku chętnych do przepłacenia za takie zakupy. Z drugiej jednak strony ustalenie zbyt niskiej marży może okazać się nieopłacalne, gdyż Twoje zarobki będą zbyt niskie. Wyjaśniając ustalanie marży w sklepie internetowym, warto poznać też pojęcie narzutu – zwłaszcza po to, aby umiejętnie rozróżniać te dwa terminy. 

Obliczenie marży w sklepie – po co to robić?

 

Jak już wcześniej zaznaczyliśmy, jest to element kluczowy związany z branżą e-commerce. Prowadząc sklep internetowy, musisz określić, jak bardzo jest on rentowny. To właśnie na tym etapie ustalasz, czy w ogóle biznes jest opłacalny. Czasem konieczne okazuje się podniesienie ceny produktów – przynajmniej niektórych. Może jednak być też taka sytuacja, w której uznamy wręcz odwrotnie: Cenę części produktów możesz ustalić na mniejszą, a wciąż opłacalną. Przede wszystkim jednak dowiadujemy się bardzo ważnych rzeczy:

  • Popularność sprzedaży wybranych produktów – możesz ocenić, które towary cieszą się największym zainteresowaniem i/lub przynoszą największy zysk.
  • Planowanie marketingowe – mając większe zarobki, możesz więcej przeznaczyć na działania marketingowe. Podobnie można uznać, że w jakimś okresie lepiej zmniejszyć tego typu wydatki. 
  • Szansa na osiągnięcie celu miesiąca – zwykle zakładamy określony zysk minimalny, jaki chcesz osiągnąć w danym miesiącu. To oznacza, że należy sprawdzić, ile towaru realnie musisz sprzedać, aby ten wyznaczony zysk minimalny osiągnąć. 

 

Jak obliczyć marżę, aby biznes był opłacalny?

 

Pojęcie marży i narzutu jest przydatne przy negocjowaniu handlowym, a także przy ustalaniu rabatów. Złym pomysłem jest obniżanie ceny produktu o wartość narzutu – wtedy często sprzedaż będzie niższa od kosztów produkcji.

Umiejętne negocjowanie warunków sprzedaży np. przy pośredniczeniu w dostarczaniu produktów od konkretnego wytwórcy, wymaga znajomości marży. Dokładniej tego, jak ja obliczyć. Jeśli chcesz osobiście uczestniczyć w negocjacjach i samodzielnie ustalać wysokość marży, lepiej wcześniej dokładnie to sobie przećwiczyć. Pomoże to w uniknięciu prostych, aczkolwiek poważnych w swych skutkach błędów negocjacyjnych. Liczenia jest jednak sporo, na szczęście są przydatne narzędzia do tego, aby w prosty i przyjemny sposób określić marże. 

Marża, zarówno brutto, jak i netto, musi gwarantować Ci odpowiedni zysk. Jeśli ostatecznie będziesz pod kreską lub na niewielkim zysku, prowadzenie biznesu może nie być opłacalne. 

Oczywiście, warto uwzględniać to, że na samym początku rozkręcania sklepu internetowego ruch będzie niższy w stosunku do tego, co będzie po kilku miesiącach, zaznacza doradca z agencji carted.pl. Zwłaszcza, gdy skorzystasz z usług agencji SEO Carted, która zajmie się prowadzeniem działań optymalizacyjnych i marketingowych.

Narzut a marża – co je różni?

 

Warto poznać różnice obu definicji:

  • Marża – różnica między ceną towaru a kosztem jego wytworzenia. Przykładowo, przy sprzedaży jakiejś maskotki za 60 złotych ustalasz, że jego wytworzenie kosztowało 20 złotych. Wtedy też zarobek wynosi 40 złotych. 
  • Marża jest ustalana według wzoru: marża (podana procentowo) = (cena sprzedaży – cena zakupy, czyli koszt) / cena sprzedaży.
  • Narzut – jest to stawka będąca wskaźnikiem tego, o ile powiększono koszt zakupu danego produktu, aby ustalić jego cenę.
  • Wzór na ustalenie narzutu: (Cena sprzedaży – cena zakupy, czyli cena zakupu. 

Jak widać, marża od narzutu różni się tym, przez co dzielisz obie te wartości. Narzut stanowi stosunek zysku do kosztu. W przedstawionym wcześniej przykładzie produkt o przychodzie 60 zł (cena sprzedaży) i kosztach 20 zł daje 40 złotych różnicy. Przy obliczaniu marży dzielisz to przez 60 zł, co daje nam około 66,7%. Z kolei narzut dzielisz przez 20 (koszt), co daje 200%. 

Marża brutto i marża netto

 

Marża brutto była liczona wcześniej – jest to bezpośrednia różnica kosztów sprzedaży od kosztów produkcji/nabycia. Jednak należy pamiętać o tym, że nie jest to wartość realnego zysku. Dlaczego? Trzeba pamiętać o tym, że w ostateczny zysk wliczają się wszelkie dodatkowy koszty tzn. działania marketingowe, opłacanie księgowości, biura, pracowników itp. Dlatego też osobno oblicza się marżę netto, która jest stosunkiem zysku netto do ogólnej wartości sprzedaży w konkretnym okresie (np. w okresie miesięcznym). Tu uwzględnia się wszystkie koszty, jakie w tym czasie poniosła firma.

Różnica jest następująca:

 

  • Marża brutto – wskazuje zyskowność sprzedaży.
  • Marża netto – wskazuje zyskowność całej firmy.

 

Obliczenie marży – z jakich narzędzi można korzystać?

 

Ustalanie marży jest możliwe dzięki prostym narzędziom ułatwiającym obliczenie zarówno narzutu, jak i marży. Zwykle są to proste kalkulatory, które wymagają od nas znajomości ceny początkowej produktu, a także wysokości marży, jaką chcemy ustalić. Wtedy wystarczy wpisać te wartości, a ostateczną cenę produktu dostaniemy automatycznie.

Można również skorzystać z usług profesjonalnych firm doradczych, które działają na podobnej zasadzie co agencja SEO Carted, która odpowiada m.in. za pozycjonowanie SEO i wzmacnianie ruchu na stronie. Nawet największy ruch może nie być tak owocny, jeśli ceny będą zbyt wysokie. Dlatego też warto zawczasu pomyśleć o odpowiednim wsparciu, przynajmniej na początku prowadzenia biznesu.

Najnowsze wydanie