Przejdź do treści
Aktualności
Nieruchomości

Jak działają biurowce w czasie pandemii?

Agnieszka Krzekotowska, partner, dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami w Colliers International

Zarządzanie dużymi biurowcami w czasie epidemii to niezwykle trudne zadanie. Mimo, że gros firm przeszło na tryb pracy zdalnej, nadal część osób korzysta z nich na co dzień. Zadaniem zarządców nieruchomości jest utrzymanie budynków w niepogorszonym stanie, zapewnienie właściwych warunków użytkowania oraz optymalizacja kosztów. Z naszych obserwacji wynika, że obecne obłożenie budynków waha się w przedziale 10-20%.  W celu zapewnienia naszym najemcom bezpiecznego środowiska pracy, wdrożyliśmy liczne praktyki mające na celu profilaktykę przeciwwirusową i minimalizację ewentualnego rozprzestrzeniania się COVID -19.

Aby zabezpieczyć nieruchomości przed rozprzestrzenianiem się w nich wirusa, jeszcze przez ogłoszeniem ogólnopolskiej kwarantanny zwiększyliśmy częstotliwość sprzątania obiektów, w tym regularne dezynfekowanie często używanych miejsc, takich jak przycisków, barierek czy klamek. Częstotliwość została utrzymana nawet po przejściu większości firm w tryb pracy zdalnej. Serwis sprzątający  w celu odkażania przestrzeni wspólnych stosuje antywirusowe środki czystości, w toaletach dostępne jest mydło antybakteryjne, a w recepcjach znajdują się ogólnodostępne bezdotykowe dozowniki ze środkiem dezynfekującym.

Edukacja jest najważniejsza

Równie ważny jest aspekt informacyjny, dlatego nasi najemcy otrzymali od nas wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, higieny i działania na wypadek zachorowania. Na bieżąco śledzimy informacje publikowane przez WHO, GIS i informujemy najemców o zaleceniach oraz podejmowanych działaniach. Ogrom pracy włożyliśmy w przygotowanie specjalnych procedur na wypadek, gdyby wirus pojawił się na terenie budynku. Również serwisy dbające o nieruchomości na co dzień, takie jak ochrona, obsługa techniczna czy firma sprzątająca zaznajomione są z wewnętrznymi procedurami dotyczącymi profilaktyki i działania na wypadek stwierdzenia przypadku zachorowania w budynku. We wszystkich zarządzanych przez Colliers budynkach rozwieszone zostały plakaty z numerem telefonu NFZ, a w toaletach znajdują się instrukcje mycia rąk. Jesteśmy też przygotowani, aby zapewnić dodatkowe usługi ozonowania lub dezynfekcji powierzchni wspólnych lub wsparcia najemców w odkażaniu obszaru najmu. Ponadto przygotowaliśmy specjalne oznakowanie o zachowaniu bezpiecznego odstępu przy recepcji oraz w okolicy wind.

Wirus przenoszony przez wentylację - mit!

Jak powszechnie wiadomo, koronawirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, nie mniej jednak ze względów bezpieczeństwa podjęliśmy decyzję o wyłączeniu wewnętrznego obiegu klimatyzacji (rekuperacji), a do obiektów wprowadzane jest wyłącznie świeże powietrze poprzez centrale wentylacyjne. Jest ono zaciągane przez czerpnie zlokalizowane zazwyczaj na dachu budynku, do których dostęp ma tylko obsługa techniczna. Po przefiltrowaniu oraz wstępnym ogrzaniu lub schłodzeniu trafia do klimakonwektorów zainstalowanych na powierzchniach najmu, jak również bezpośrednio do poszczególnych pomieszczeń. Powietrze z jednej powierzchni najmu nie miesza się z powietrzem z innych przestrzeni – zarówno tych sąsiednich, a tym bardziej zlokalizowanych na innym piętrze. Taka sytuacja może wystąpić jedynie poprzez szczeliny technologiczne oraz drzwi, ale jedynie w obrębie danej strefy.

Współpraca fundamentem bezpieczeństwa

W obliczu wyzwania, przed jakim stanęliśmy, ważna była współpraca wszystkich stron. Dziś mogę śmiało powiedzieć, że nasi najemcy stanęli na wysokości zadania i wraz z zarządcami z Colliers wdrożyli wszystkie możliwe procedury zabezpieczające obiekty biurowe. Między innymi wstrzymali wyjazdy służbowe oraz spotkania w siedzibie firmy z klientami, a ci pracownicy, którzy mogli, zostali wysłani na home office. Ponadto wielu najemców powołało sztaby kryzysowe, które na bieżąco monitorują obecną sytuację, koordynują proces wdrażania zaleceń GIS i są w kontakcie z lekarzami, aby móc dzielić się tą wiedzą i edukować swoich pracowników. Warto dodać, że w Colliers wymieniamy się także doświadczeniem z zagranicznymi kolegami i koleżankami - jesteśmy w stałym kontakcie m.in. z chińskim oddziałem naszej firmy.

Najnowsze wydanie