Przejdź do treści
Aktualności
Lifestyle

Non scholae, sed vitae discimus

Od marca ubiegłego roku, czyli od początku pandemii cały świat stał się gigantycznym laboratorium, w którym testowane są relacje międzyludzkie, gospodarki poszczególnych państw, ich systemy zdrowia, ale także systemy edukacji. Doświadczenia kilkunastu ostatnich miesięcy zweryfikowały jakość polskiej oświaty na wszystkich poziomach nauczania, dostarczając cennej wiedzy o przygotowaniu do sprostania nowym wyzwaniom wśród nauczycieli i dyrektorów szkół, regulatora, uczniów oraz rodziców.

Czas pandemii uwypuklił wiele mankamentów polskiego systemu nauczania, podziałów społecznych, wykluczenia technologicznego i edukacyjnego, a wyniki analiz tego okresu stały się kolejnym czynnikiem potwierdzającym konieczność przeprowadzenia o wiele głębszych i przeprowadzonych w przemyślany sposób zmian systemu nauczania. Co ważne powinien być to długofalowy plan zmian, obejmujący wiele kadencji parlamentarnych i wyłączony poza międzypartyjne spory.

Zadaniem dla naszego pokolenia jest wyposażenie przyszłych absolwentów szkół i uczelni w wiedzę oraz sprawności, które pozwolą im na efektywne funkcjonowanie w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Do cech, które powinny znaleźć się w profilu absolwenta zaliczam umiejętność krytycznego myślenia, współpracy, podejmowania ryzyka, przy jednoczesnej zdolności jego oszacowania. Starannie dobrana twarda wiedza jest oczywiście niezbędna.  

Efekt powyższego to świadomość własnej wartości wspierana przez poczucie tożsamości, zarówno na poziomie wspólnoty lokalnej, Polski, ale Europy. W pełnej zgodności z pierwotnymi głębokimi w swojej istocie ideami, europejską tożsamością, które przyświecały założycielom Europejskiej Wspólnoty, w tym najczęściej wspominanemu Robertowi Schumanowi. Pamiętajmy o tym, że „oryginalność polega na powrocie do źródeł”, jak mawiał Antoni Gaudi.

Troska o wysoką jakość edukacji młodego społeczeństwa jest zarazem walką o przyszłość, będącą pochodną jakości edukacji naszych dzieci i wnuków. Jako mąż, ojciec, menedżer i wiceprezes  Zarządu Federacji Inicjatyw Oświatowych zachęcam do współpracy i zaangażowania w projekt wspierania polskiej edukacji przedstawicieli wszystkich grup i organizacji społecznych, biznesmenów, rodziców, przedstawicieli szkół i nauczycieli.

Autor: Michał Gembal

Najnowsze wydanie