Przejdź do treści
Aktualności

Atlas ryzyka biznesowego krajów

Atlas ryzyka biznesowego krajów: w 2023 r. 21 gospodarek podwyższyło swój rating ryzyka, podczas gdy tylko 4 zostały obniżone; dla Polski nie uległa ona zmianie (ocena ryzyka gospodarczego w Polsce pozostaje na średnim poziomie.) W 2023 r. światowa gospodarka wykazała się odpornością pomimo kilku globalnych wstrząsów.

W swoim pierwszym Atlasie Ryzyka Kraju Allianz Trade ujawnia, że w 2023 r. podniósł[1] 21 ratingów ryzyka kraju, a obniżył tylko 4. Tendencja jest zupełnie inna niż w 2022 r., kiedy Allianz Trade podniósł tylko 8 ratingów ryzyka kraju, a obniżył 17.

"W 2022 r. na nasze ratingi ryzyka krajów duży wpływ miały reperkusje wojny na Ukrainie. Jednak w 2023 r. globalna gospodarka wykazała pewną odporność na jeden z najbardziej agresywnych cykli zacieśniania polityki pieniężnej na świecie oraz w obliczu poważnych globalnych wstrząsów. W związku z tym podnieśliśmy ratingi ryzyka 21 gospodarek, co odpowiada około 19% globalnego PKB. Najwięcej podwyżek odnotowano w Afryce (10), a następnie w Europie (6), podczas gdy tylko Chiny i Urugwaj odnotowały poprawę trajektorii ryzyka swoich krajów dla odpowiednio Azji i obu Ameryk” mówi Ana Boata, dyrektor ds. badań ekonomicznych w Allianz Trade.

Ogólnie rzecz biorąc, patrząc na średnią wszystkich ocen ryzyka krajów Allianz Trade, globalne ryzyko braku płatności dla firm w 2023 r. wynosi nieco powyżej 2 (średnie ryzyko), stabilne w porównaniu do 2022 r. i prawie powróciło do poziomów z 2019 r. W ujęciu regionalnym średnia ocena ryzyka w Afryce wynosi powyżej 3 (wrażliwe), podczas gdy Bliski Wschód, Ameryka Łacińska i Europa Wschodnia (w tym Rosja) są bliskie, ale poniżej 3 (wrażliwe). Azja i Pacyfik są nieco powyżej 2 (średnie), a Europa Zachodnia i Ameryka Północna są bliskie 1 (niskie).

 

Polska: najgorsze za nami, ale… nie będzie poprawy bez zmian – m.in. zwiększenia dywersyfikacji eksportu

„Średnie ryzyko w Europie Środkowo Środkowo-Wschodniej nie oznacza, że nasz region jest monolitem, przeciwnie – jest dosyć zróżnicowany. Średni poziom ryzyka – podobnie jak Polska – mają kraje, w których najczęściej swoich lokalnych, sprawdzonych partnerów mają polscy przedsiębiorcy, m.in. Czechy. Tymczasem Słowenia nie musi kojarzyć się jedynie z górami i nartami, a Chorwacja tylko z wakacjami nad Adriatykiem – obydwa te kraje awansowały w naszym rankingu ryzyka (Chorwacja nawet dwukrotnie w ostatnim roku!), jest tam ono obecnie niskie, warto więc rozważyć szukanie tam ciekawych opcji biznesowych, także podczas wakacji w nich” – zauważa Sławomir Bąk, członek Zarządu Allianz Trade w Polsce odpowiedzialny za ocenę ryzyka.

Warto zwrócić też uwagę na ocenę Polski – spojrzenia z perspektywy są bezpośrednie i dzięki temu trafne. Analitycy Allianz Trade w ocenie bieżących składowych polskiej gospodarki zauważają solidny popyt wewnętrzny, pewne środowisko biznesowe – znacznie powyżej średniej, co prawda finanse publiczne wymagają monitorowania, ale finanse zewnętrzne uległy poprawie. Puenta – „najgorsze w Polsce już za nami, ale ożywienie będzie łagodne” także z powodu fundamentalnych kwestii, takich jak tendencja do procyklicznych bodźców fiskalnych i wysokie obciążenie długiem zagranicznym.

„Jednym z rodzących obawy czynników jest też mało geograficznie zróżnicowana struktura handlu zagranicznego Polski – mówiąc wprost, jej bardzo duża koncentracja na rynkach Europy Zachodniej. W badaniu Allianz Trade kraje te mają niską ocenę ryzyka, z czego polscy przedsiębiorcy korzystali w ostatnich latach. Warto jednak obecnie zdawać sobie sprawę, iż dynamika wzrostu strefy euro będzie w najbliższych miesiącach, a nawet kwartałach niska – dynamiczne wzrosty będą w innych regionach, w tym w Afryce i w Azji a także w Ameryce Północnej. Zachęcam polskich managerów i przedsiębiorców do zapoznania się z naszym atlasem ryzyka – w ten sposób szukania ciekawych destynacji dla wzrostu swojego biznesu” – podsumowuje Sławomir Bąk, członek Zarządu ds. zarządzania ryzykiem w Allianz Trade w Polsce.

Uwaga na potencjalne obniżki ratingów w 2024 r.

Patrząc w przyszłość, kilka czynników może stanowić wyzwanie dla krajobrazu ryzyka krajów, prowadząc do kolejnych obniżek ratingów w 2024 roku.

 

Wśród głównych czynników ryzyka zidentyfikowanych przez Allianz Trade na 2024 r. znajdują się:

  • Ograniczenia płynności w środowisku wysokiego zadłużenia publicznego i prywatnego oraz wysokich stóp procentowych.
  • Wzrost poniżej potencjału w większości regionów i niższa siła cenowa dla przedsiębiorstw, co spowoduje spadek wzrostu przychodów.
  • Rosnąca liczba niewypłacalności przedsiębiorstw (+8% na całym świecie w 2024 r.), z Europą i USA na czele.
  • Zmiany w globalnych łańcuchach dostaw, które mogą odbić się na krajach z podwójnym deficytem, głównie na bilansach obrotów bieżących.
  • Coraz bardziej spolaryzowana geopolityka w roku pełnym wyborów, z gospodarkami odpowiadającymi za 60% globalnego PKB zmierzającymi do sondaży.

Puenta oceny ryzyka dla Polski „Najgorsze w Polsce już za nami, ale ożywienie będzie łagodne” – polski eksport skupiony jest na Europie, najwolniej wychodzącej ze spowolnienia – polskie firmy powinny szukać innych rynków zbytu, także dzięki Atlasowi Ryzyka Biznesowego – zwłaszcza w Afryce (najdynamiczniej podnoszone oceny ryzyka), Azji ale też w Ameryce Północnej

Grzegorz Blachnio 

Najnowsze wydanie