Przejdź do treści
Aktualności

Centrum EFATA

Rozmowa z mgr Beatą Musierowicz, neurologopedą, surdologopedą i właścicielką „Centrum EFATA”.

Z zamiłowania do profilaktyki i neurobiologii zawsze przyświeca jej motto: „Lepiej zapobiegać niż leczyć”. Miłośniczka projektowania, ma na swoim koncie różne nowatorskie rozwiązania, w tym patent.

Postanowiła połączyć pasję z karierą. Już przeszło 25 lat wspiera rodziców i ich dzieci, doskonale rozumie jak ważne jest dla nich zdanie specjalisty, chętnie pomaga im wybrać właściwy produkt biorąc pod uwagę potrzeby każdego pacjenta indywidualnie. Ukończyła kierunki: neurologopedię surdologopedię, pedagogikę, terapię pedagogiczną oraz wiele szkoleń m.in. z zakresu diagnozy i terapii ustno-twarzowej, regularnie bierze udział w licznych warsztatach dla rodziców jako ekspert np. „Świadoma Mama”. Ambitna uczestniczka konferencji i szkoleń o tematyce miofunkcjonalnej, w tym tych związanych z deficytami stawów skroniowo- żuchwowych. Od wielu lat prowadzi diagnostykę noworodków, niemowlaków i dzieci przedwcześnie urodzonych w zakresie budowy i sprawności : żuchwy, języka, warg , policzków i podniebienia. Badanie to ma na celu ocenę kompetencji noworodka po urodzeniu wraz z monitorowaniem postępów, aż do ukończenia 1 r.ż. W pracy gabinetowej najbardziej uskrzydla ją możliwość wspierania, rozwiązywania problemów i doradztwa w zakresie akcesoriów do karmienia , zabawek oraz innych ważnych produktów wspierających rozwój dzieci już od urodzenia.

Red. Od 25 lat zajmuje się Pani m.in. profilaktyką, diagnozą oraz terapią zaburzeń mowy dzieci i dorosłych. Jak dziś rodzice mogą wspierać rozwój dziecka i zapobiegać wadom zgryzu i wymowy. Współpracuje Pani z producentami i dystrybutorami zabawek oraz akcesoriów dla dzieci. Jaki wpływ mają nowoczesne technologie na rozwój mowy u dziecka?

B.M. W obecnym czasie, za pomocą różnorodnych technologii, możemy jeszcze lepiej wspierać rozwój dziecka. Ekspert może tak zaprojektować akcesorium aby dostosować odpowiednią butelkę , łyżeczkę, pierwszy kubek czy gryzaka lub zabawkę. Ważne aby konsument czyli najczęściej rodzic zwracał uwag ę na czerwone flagi ,czyli umiał dobrać odpowiedni produkt indywidualnie, do potrzeb ale też możliwości własnego dziecka.

Aktywnie włącza się Pani w akcje i inicjatywy wspierające wczesną profilaktykę rozwoju. Na czym one polegają?

Wczesna profilaktyka rozwoju jest już coraz lepiej rozumiana w wielu dziedzinach. Wspieram inicjatywy w ramach budowania świadomości wśród rodziców oraz innych opiekunów dzieci np. dziadków. Trzeba pamiętać, że im więcej jest możliwości wyboru, tym więcej tworzy się interpretacji, stąd niezmiernie ważne jest przekazywanie wiedzy popartej rzetelnymi badaniami i wieloletnią obserwacją.

Kieruje Pani Centrum EFATA w Łodzi. Na czym skupia się działalność Centrum?

Działalność Centrum dotyczy pracy doradczej, eksperckiej i konsultacyjnej dla różnych firm, ale też jest to miejsce znane w Łodzi jako gabinet stacjonarny i online. Tu przyjmuję dzieci w tym noworodki, niemowlaki oraz dzieci przedwcześnie urodzone i dorosłych z problemami z mową o różnym podłożu. Zajmuję się też problemami z budową i sprawnością ustno-twarzową i doborem akcesoriów do jedzenia i picia, wprowadzaniem pokarmów stałych i związanymi z tym problemami. Przyjmuję też pacjentów ortodontycznych, których należy odpowiednio przygotować do aparatowania. Dotyczy to szczególnie niewłaściwej pozycji spoczynkowej żuchwy i języka.

RED. Zaprojektowała Pani innowacyjne akcesorium dla dzieci od czwartego miesiąca życia, które prawidłowo kształtuje obszar ustno-twarzowy dziecka. Proszę opowiedzieć o projekcie „GrysCoop”.

Przedmiotem wynalazku jest akcesorium pod nazwą „GrysCoop", które umożliwia odpowiedne wsparcie rozwoju oralno-motoryczny u dzieci oraz może służyć jako narzędzie do ćwiczeń w deficytach miofunkcjonalnych. Wspiera w okresie nauki gryzienia i żucia ,jaki przypada od 4-6 miesiąc życia niemowlaka. Pozwala naturalnie przechodzić z pokarmu papkowatego na pokarm , można go swobodnie i łatwo zastosować w trakcie posiłku, dzięki temu nauka etapu gryzienia będzie łatwiejsze i bezpieczniejsza, zapewniając tym samym pełną kontrolę, tego ważnego dla dalszego rozwoju procesu. Wiele dzieci jest narażonych na opóźnienie tego etapu z powodu obawy ze strony rodzica, że maluch się zadławi. Badania poświadczają, że około 16 000 rocznie osób ma problemy z zadławieniem się pokarmem. Śmierć w wyniku zadławienia ponosi rocznie około 1000 osób. U dzieci pojawią się też trudności z transportem kęsa pokarmowego w głąb jamy ustnej, dziecko odmawia przyjmowania pokarmu do gryzienia i pojawia się tzw. wybiórczość żywieniowa.

U dzieci w trakcie rozwoju mogą pojawić się też problemy oralno-motoryczne, które mogą objawiać się poprzez wady zgryzowe takie jak przykładowo wysunięta szczęka, toniczny odruch zgryzu, Nadmierne zaciskanie szczęki i cofanie szczęki, które mogą być związane z opóźnieniem rozwoju gryzienia i żucia, wadą prenatalną ( ankyloglossia) wiotkością stawów skroniowo żuchwowych, wadami genetycznymi, dysmorfią twarzy. Każde z tych źródeł dysfunkcji ruchowej jamy ustne(ssż) oraz nieprawidłowej pozycji spoczynkowej języka orz innych parafunkcji, może powodować częściową lub całkowitą niezdolność do wykazania stopniowego zamykania szczęki i powtarzalnego ruchu żuchwy, który jest podstawą prawidłowego żucia. A tym samym prowadzić do wadliwego rozwoju szczęki a w późniejszym etapie też zębów. Prawidłowe żucie jest też bardzo istotne, dla prawidłowego i bezpiecznego przebiegu procesu trawienia pokarmu.

Dysfunkcje oralno-motoryczne mogą zatem poważnie wpłynąć na prawidłowe odżywianie u dzieci. Stosowanie “GrysCoop” według wynalazku, ułatwia nabycie sprawności przyjmowania pokarmów stałych przez dziecko, umożliwia komfortowe przejście z pokarmu płynnego na stały, ułatwia rodzicom uczenie dzieci samodzielnego jedzenia oraz daje rodzicom poczucie bezpieczeństwa poprzez ograniczenie lęku przed zadławieniem się dziecka kęsem pokarmowym we wstępnej fazie nauki gryzienia. Ponadto narzędzie to, odpowiednio zastosowane, minimalizuje nadwrażliwość sensoryczną i trudności oralno-motoryczne, w tym te wynikające ze skróconego wędzidełka podjęzykowego (ankyloglossia) oraz funkcjonalnego zbytniego zaciskania stawu skroniowo-żuchwowego. Pomaga także w zwalczaniu zaburzeń karmienia i odżywiania związanych z nadwrażliwością sensoryczną oraz trudnościami oralno-motorycznymi, a także stymuluje rozwój oralno-motoryczny u dzieci z ryzykiem opóźnionego oraz zaburzonego rozwoju mowy.

Poszukuję partnera biznesowego zainteresowanego wprowadzeniem narzędzia GrysCoop na rynek. Zapewniam wsparcie promocyjne GrysCoop jako akcesorium sprzyjającego prawidłowemu rozwojowi dziecka.  kontakt@bmusierowicz.pl

Dziękuję za rozmowę

a

Najnowsze wydanie