Przejdź do treści
Aktualności

China Construction Bank podpisał porozumienie o współpracy

17 maja 2023 roku China Construction Bank (Europe) S.A. Oddział w Polsce, Ptak Warsaw Expo Sp. z o.o. (PTAK) oraz Ogólnopolska Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorców (OFMiŚP)  oficjalnie zawarły trójstronną umowę o współpracy strategicznej. Kontrakt został uroczyście podpisany podczas Międzynarodowych Targów Spożywczych "Warsaw Food Expo”. 

q

Wydarzenie było jednoczenie transmitowane na żywo na targach  China-CEEC Expo & International Consumer Goods Fair, w Ningbo. Świadkami ceremonii podpisania porozumienia byli przedstawiciele polskich i chińskich instytucji rządowych oraz liczni wystawcy.

China Construction Bank dostarcza zróżnicowane i profesjonalne usługi finansowe swoim klientom na globalną skalę. Nawiązanie strategicznej współpracy stanowi ważny krok w promowaniu chińsko-polskiej wymiany handlowej i gospodarczej. China Construction Bank nieustannie stara się wykorzystywać swoją globalną sieć powiązań biznesowych, aby zbudować wygodną i efektywną platformę współpracy dla chińskich i polskich przedsiębiorstw, dla celów promowania rozkwitu współpracy handlowej oraz pogłębiania relacji chińsko-polskich.

Dzięki niniejszej umowie polskie przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z nowych kontaktów oraz kanałów zbytu zweryfikowanych przez China Construction Bank.

Kim jesteśmy? - China Construction Bank

China Construction Bank Corporation, wiodący bank komercyjny w Chinach, jest zaangażowany w napędzanie rozwoju gospodarczego i zaspokajanie potrzeb klientów od momentu jego powstania w październiku 1954 r. China Construction Bank jest drugim na świecie największym bankiem komercyjnym pod względem kapitału Tier 1, przychodów i aktywów. Jego siedziba znajduje się w Pekinie i zatrudnia ponad 350 000 osób. Zajmuje nie tylko znaczącą pozycję na rynku chińskim, ale ma również znaczące osiągnięcia na rynkach zagranicznych. Obecność China Construction Bank poza granicami Chin obejmuje 31 krajów oraz regionów i zapewnia pełen zakres usług finansowych dla 9,35 mln klientów korporacyjnych na całym świecie.

Jako duży państwowy bank komercyjny, China Construction Bank niezmiennie traktuje wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (SME) oraz rozwój rozwiązań dopasowanych do potrzeb klientów jako swoje priorytety. Według statystyk, od czasu wdrożenia strategii biskości wobec sektora SME, China Contruction Bank obsłużył ponad 2,5 miliona klientów pożyczkowych z sektora mikro i małych przedsiębiorstw z saldem pożyczek finansowania dopasowanego do ich potrzeb wynoszącym ponad 1,39 miliarda PLN, na koniec 2022 roku. Pożyczki dostosowane i szyte na miarę potrzeb klienta stały się obecnie jednym z ważnych segmentów aktywów China Construction Bank.

Praktyki China Construction Bank w zakresie przystępnego, szytego na miarę finansowania dla przedsiębiorstw zostały również powszechnie uznane przez branżę. Program Asian Banker 2022 China Awards uhonorował China Construction Bank wyróżnieniem "Best Financial Inclusion Project in China by a Bank". Wyróżnienie to jest wyrazem uznania dla miarodajnych osiągnięć i ponadstandardowych wyników China Construction Bank w dziedzinie rozwijania rozwiązań finansowych  dostosowanych do potrzeb klientów.

W odniesieniu do rozwoju biznesu na terenie Polski, China Construction Bank (Europe) S.A. Oddział w Polsce, został założony w 2017 roku i jest pierwszym oddziałem China Construction Bank w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jako ważny krok w układzie sieci China Construction Bank w Europie i realizacji krajowych strategii "One Belt, One Road" i "Go Global", Oddział w Warszawie odgrywa kluczową rolę w łączeniu współpracy gospodarczej i finansowej między Europą Środkowo-Wschodnią a Chinami, promując wzajemne korzyści i wygrane dla obu stron.

a

Co możemy zaoferować?  - "CCB Match Plus" CCB wspiera współpracę transgraniczną.

Oprócz tradycyjnych usług finansowych, CCB aktywnie zajmuje się także transgranicznym kojarzeniem partnerów, zapewniając przedsiębiorstwom platformę  do współpracy na globalną skale.  Jest także zaangażowany w rozwiązywanie wyzwań pojawiających się podczas wymiany transgranicznej, takich jak z nierówność informacji czy wysokie koszty transakcji. Platforma "CCB Match Plus", uruchomiona w 2019 roku, stała się kluczową inicjatywą, która zapewnia międzynarodowe usługi inteligentnej platformy dla klientów B2B z potrzebami o charakterze  transgranicznym.

"CCB Match Plus" to inteligentna platforma dopasowania, przeznaczona dla firm o potrzebach transgranicznych. Platforma obsługuje różne języki, w tym język polski, aby sprostać potrzebom przedsiębiorstw w skali globalnej. Firmy zajmujące się handlem zagranicznym mogą zamieszczać na platformie swoje zapytania dotyczące projektów, produktów i usług, a platforma pomoże zarejestrowanym podmiotom znaleźć najlepszych partnerów poprzez dokładne dopasowanie z perspektywy podaży i popytu. Ponadto, rejestracja i inne powiązane usługi na platformie są całkowicie bezpłatne, zachęcając więcej małych i średnich przedsiębiorstw do przyłączenia się i zwiększenia efektywności współpracy transgranicznej.

Według statystyk, do tej pory łączna liczba zarejestrowanych użytkowników platformy CCB Global Matchmaker przekroczyła 240 000, przy czym opublikowano ponad 180 000 możliwości biznesowych, a ponad 230 transgranicznych działań matchmakingowych zostało zorganizowanych wspólnie we współpracy z departamentami rządowymi, agencjami promocji inwestycji i handlu, stowarzyszeniami branżowymi i innymi organizacjami w celu promowania wymiany i współpracy między przedsiębiorstwami. W szczególności, podczas epidemii, China Construction Bank (Europe) S.A. Oddział w Polsce oraz oddziały Hubei i Zhejiang zorganizowały szereg transgranicznych spotkań w chmurze e-commerce, promując rozwój handlu transgranicznego między Chinami a Polską.

Platforma „CCB Match Plus”nawiązała współpracę z chińskimi: Ministerstwem Handlu, Ministerstwem Przemysłu i Technologii Informacyjnych, Komisją Rozwoju i Reform oraz innymi odpowiednimi departamentami i biurami, a także polskimi agencjami promocji inwestycji i handlu oraz stowarzyszeniami MŚP. Dzięki ścisłej współpracy z rządem i organizacjami branżowymi, CCB jest w stanie pomóc zagranicznym przedsiębiorstwom w przyspieszeniu procesu zatwierdzania administracyjnego, wydawania pozwoleń a także samym procesie składania właściwych wniosków. Poprzez komunikację informacyjną i współpracę na platformie, CCB jest w stanie pomóc zagranicznym przedsiębiorstwom w skutecznej komunikacji z odpowiednimi departamentami rządowymi, efektywnie koordynować powierzone zasoby oraz promować szybkie przetwarzanie procesów administracyjnych.

Należy podkreślić, że wszystkie usługi świadczone przez globalną platformę „CCB Match Plus” są całkowicie bezpłatne. Zapewniając bezpłatną rejestrację i dostęp, China Construction Bank zachęca więcej małych i średnich przedsiębiorstw do dołączenia do platformy i korzystania z różnych udogodnień i możliwości, jakie oferuje.

Co chcemy osiągnąć w przyszłości?

Chiny stały się największym partnerem handlowym Polski w Azji, a współpraca gospodarcza i handlowa między obiema stronami stale się zacieśnia.

Z tego względu China Construction Bank podpisał trójstronne porozumienie o współpracy strategicznej z centrum targowo-kongresowego Warsaw Ptak Expo i Ogólnopolską Federacją Małych i Średnich Przedsiębiorców, której celem jest dalsze zacieśnianie współpracy i wspólne promowanie stosowania i rozwoju globalnej platformy agregatorów CCB oraz transgranicznej działalności agregacyjnej CCB między Polską a Chinami. Podpisanie porozumienia jeszcze bardziej wzmocni partnerstwo pomiędzy CCB i Polską oraz przyspieszy promocję i zastosowanie platformy "CCB Match Plus" na polskim rynku. Strony podpisanej Umowy będą wspólnie promować rozwój handlu między Chinami i Polską celem wzniesienia dwustronnej współpracy gospodarczej na nowy poziom.

 

Galeria

Najnowsze wydanie