Przejdź do treści
Aktualności

Jański uczy jak odnosić sukcesy działając etycznie

Uczelnia Jańskiego należy do najstarszych szkół niepublicznych w Polsce, istnieje od 1993 roku i jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się uczelni w Polsce. Wykształciła już blisko 8000 studentów z kraju i z zagranicy. Uczelnia prowadzi Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie), studia II stopnia (magisterskie), studia podyplomowe.

Dlaczego studia w Jańskim?
  • Bogata oferta edukacyjna
  • Jakość nauczania potwierdzona przez pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich badanych kierunkach.
  • Szeroka oferta stypendialna: stypendia naukowe i socjalne, pomoc materialna dla najlepszych oraz dla najbardziej potrzebujących, zwolnienia z czesnego, zapomogi i nagrody.
Jański uczy jak odnosić sukcesy działając etycznie, kształtując jednocześnie:
  • umiejętność rozpoznawania wyzwań rozwojowych jakie stają przed jednostką, grupą społeczną, organizacją, narodem i społeczeństwem
  • wyobraźnię i wrażliwość społeczną powiązaną z respektowaniem i szacunkiem wobec postaw etycznych we wszystkich sferach życia indywidualnego i społecznego
  • umiejętność myślenia interdyscyplinarnego i systemowego
  • umiejętność łączenia refleksji teoretycznej z praktyką
  • umiejętność praktycznego działania poprzez unikalną koncepcję praktyk w Jańskim, warsztatów edukacyjnych oraz edukację poprzez projekt

https://janski.edu.pl/

;

Najnowsze wydanie