Przejdź do treści
Aktualności

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI #poszukiwane

Świat zmienia się w zawrotnym tempie. Nowe technologie, dostęp do wiedzy, szybko zmieniające się aktualności. Jednym słowem zmiany!! Te zależne i niezależne od nas.

Jak zadbać o rozwój zawodowy i odnaleźć siebie na zmieniającym się rynku pracy?

Z odpowiedzią przychodzi lista kompetencji przyszłości czyli umiejętności, wiedzy i postaw, które będą, a właściwie już są, co pokazała sytuacja związana z COVID-19 na wagę złota.

Zdolność do nieustannego uczenia się, do którego motywuje nas poniekąd rozwój nowych technologii. Jeśli chcemy być na bieżąco powinniśmy być otwarci na rozwój i naukę. Odnosi się to również do wiedzy branżowej: uczestniczenia na kongresach, warsztatach, czytanie książek i artykułów. Warto pielęgnować w sobie ciekawość świata, a spośród dostępnych platform wiedzy wyselekcjonować te, które dadzą nam realną wartość.

Kreatywność, pozwólmy sobie na nią. Często daje o sobie znać kiedy jesteśmy w trudnej sytuacji, wyszliśmy ze strefy komfortu albo nas z niej „wyrzucono”. Po emocjach przychodzi racjonalne myślenie i szukanie rozwiązań najbardziej optymalnych. A przecież kreatywność jest kompetencją, którą warto praktykować każdego dnia. Zachęcam do przeczytania książki „Droga artysty” Julii Cameron, proponuje ona 12-tygodniowy kurs odkrywania i rozwijania własnej kreatywności.

Zdolność do współpracy z innymi. Warto wspomnieć o inteligencji emocjonalnej, na którą składają się nie tylko kompetencje emocjonalne, ale i społeczne czyli umiejętność komunikowania się z innymi, budowania długotrwałych, wartościowych relacji, dojrzałego przywództwa i współpracy. To niezwykle istotne, szczególnie w przypadku osób chcących odnieść sukces zawodowy, dla liderów, osób zarządzających i budujących zespoły. Punktem wyjścia jest świadomość tego, że różnimy się między sobą. Różnice indywidualne sprawiają, że mamy inną wrażliwość, empatię, natężenie cech charakteru, zainteresowania, poglądy. Ważny jest szacunek oraz wspólne wartości, dzięki temu współpraca będzie przebiegała sprawniej.

Zdolność adaptacji do zmieniających się warunków i otoczenia.

Jedyną pewną, stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Wywołuje w nas zwykle strach przed tym, co nowe i nieznane. Zdolność adaptacji jest jedną z najbardziej pożądanych kompetencji, szczególnie u liderów. To umiejętność radzenia sobie i dostosowywania do pojawiających się zmian.

Sytuacja związana z koronawirusem: zmiana trybu pracy na zdalną, zarządzanie zespołem online, towarzyszące emocje i niepewność wymusiły na nas zmiany w codziennym, zawodowym funkcjonowaniu. Otworzyliśmy się na nowe technologie, zaczęliśmy korzystać z dostępnych narzędzi do organizowania pracy zespołowej, spotkań onlineZaangażowaliśmy się w samodoskonalenie, uczestnicząc w licznych webinarach, realizując kursy, na które nie mieliśmy czasu, na  nadrabianie zaległości w czytaniu książek i artykułów. Te doświadczenia są doskonałym fundamentem do dbałości o rozwój kompetencji przyszłości.


Marta Osuch - psycholog ze specjalnością: psychologia zmiany, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, trenerka rozwoju osobistego i zawodowego, prelegentka TEDx SGH 2019, ekspertka w audycjach radiowych i programach telewizyjnych, autorka artykułów na temat roli psychologii w biznesie, organizatorka akcji społecznej „Sama Definiuję Swój Sukces” i inicjatywy Projektantki Sukcesu, założycielka firmy Psychology & Business.

Najnowsze wydanie