Przejdź do treści
Aktualności

US Life Settlements-nowa alternatywa

Ludzie są już zmęczeni słowem „inwestycje” oznaczającym wyłącznie giełdę. Natomiast inwestycja w ubezpieczenia na życie z rynku wtórnego USA (ang. Life Settlements, LS) to zupełnie inna „bestia”, oparta na matematyce aktuarialnej, a nie na wzrostach i spadkach rynku kapitałowego.

Na tym największym rynku ubezpieczeniowym możliwość takiego inwestowania pojawiła się ponad 110-lat temu. Life Settlements od ponad 20 lat znany jest w wielu krajach europejskich.

Zasadę tej inwestycji można porównać do znanej na polskim rynku odwróconej hipoteki.

Posiadacz polisy sprzedaje inwestorowi prawa z niej płynące, w szczególności prawo do sumy ubezpieczenia. Inwestor staje się uposażonym.

 

Jedną z najważniejszych i niewątpliwych zalet LS jest jego znacznie większa odporność na kryzysy gospodarcze niż w przypadku instrumentów finansowych rynku kapitałowego (niemal całkowity brak korelacji), często brak opłat za zarządzanie oraz bardzo niskie ryzyko inwestycyjne związane z brakiem wypłacalności największych i najbogatszych na świecie amerykańskich firm ubezpieczeń na życie.

Branża ubezpieczeniowa w USA, a także rynek wtórny polis na życie, podlega od ponad 20 lat ścisłym regulacjom zarówno na poziomie federalnym (SEC), jak i stanowym, co znacznie zmniejsza ryzyko tej inwestycji.

Przy odpowiedniej strategii Life Settlements może być doskonałą alternatywną inwestycją dla osób poszukujących dywersyfikacji i zysku.

 

Jacek Majcher, Management Consultant

Fidelity of Georgetown Inc, USA

https://www.linkedin.com/in/jacek-majcher/

Najnowsze wydanie