Przejdź do treści
Aktualności

EXPO 2025 w Japonii - startuje nabór „Promocja marki innowacyjności MŚP"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza start naboru, który dotyczy promocji marki innowacyjnych MŚP na Wystawie Światowej EXPO 2025 w Japonii. Wydarzenie potrwa od 13 kwietnia do 13 października 2025 r., przyciągnie miliony odwiedzających i stanie się platformą do promocji polskiej nauki, kultury i turystyki, stawiając na rozwój polskich firm na rynkach zagranicznych. Działanie ma na celu wspieranie polskich małych i średnich przedsiębiorstw w zwiększaniu ich międzynarodowej obecności oraz nawiązywaniu kontaktów biznesowych w regionie Azji Wschodniej. Nabór wśród MŚP rozpocznie się 28 maja i potrwa do 19 czerwca 2024 roku.

Wystawa Światowa EXPO 2025 w Japonii

EXPO 2025 w Osace, Kansai, które rozpocznie się 13 kwietnia 2025 roku, jest jednym z największych i najważniejszych wydarzeń gospodarczo-promocyjnych na świecie. Wystawa potrwa pół roku, przyciągając 28 milionów odwiedzających, z czego 3,5 miliona będą stanowić goście zagraniczni. Polska, reprezentowana przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, weźmie udział w tym prestiżowym wydarzeniu, aby wzmocnić swój wizerunek na arenie międzynarodowej, nawiązać nowe kontakty gospodarcze oraz promować polską naukę, kulturę i turystykę. Hasło przewodnie polskiej obecności na Expo to „Poland. Heritage that drives the future” – „Polska. Dziedzictwo, które napędza przyszłość”.

q

Wystawy Światowe Expo to wydarzenia o ogromnej skali, porównywalne do igrzysk olimpijskich czy mistrzostw świata w piłce nożnej. Są to platformy do dzielenia się osiągnięciami naukowymi, debat na temat wyzwań współczesnego świata oraz prezentacji kultury, tradycji i atrakcji turystycznych krajów uczestniczących. Hasło przewodnie EXPO 2025 to „Projektowanie przyszłego społeczeństwa dla naszego życia” – „Designing Future Society for Our Lives”. Organizatorzy przewidują udział 170 uczestników, w tym 161 krajów i regionów oraz 9 organizacji międzynarodowych. Uczyni to z Expo 2025 niezwykle globalnym i innowacyjnym wydarzeniem z unikatową okazją do promocji.

Cele naboru i wymogi formalne

W ramach działania „Promocja marki innowacyjnych MŚP (EXPO 2025 Japonia)” przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie, przeznaczone dla projektów, których działania ukierunkowane są na wzmocnienie potencjału eksportowego MŚP na arenie międzynarodowej, poprzez działania promocyjne, przewidziane w programie promocji, w związku z udziałem Polski w Wystawie Światowej EXPO 2025 w Japonii, w celu promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Obejmuje to udział w wydarzeniach targowych jako wystawcy, organizację wyjazdowych misji gospodarczych, uczestnictwo w Polsko-Japońskim Forum Eksportowym oraz Forum Inwestycyjnym. Program obejmuje również kampanie promocyjne skierowane na rynki docelowe, takie jak Japonia, Korea Południowa, Filipiny i inne kraje ASEAN.

Wnioskodawcy powinni zaplanować co najmniej jedną misję wyjazdową na jedno z wymienionych forów gospodarczych oraz przedstawić harmonogram rzeczowo-finansowy, uwzględniający dwa odrębne zadania, jeśli planują więcej niż jedno działanie promocyjne w tym samym czasie.

PARP w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oferuje dofinansowanie na poziomie do 50%. W konkursie nie ma określonej minimalnej i maksymalnej wartości kosztów kwalifikacyjnych. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w tym naborze to 100 mln złotych.

Wnioski należy składać od 28 maja do 19 czerwca 2024 r. za pośrednictwem LSI.

Więcej informacji dotyczących naboru znajduje się na stronie PARP.

Najnowsze wydanie