Przejdź do treści
Aktualności

Prawie 130 mln dla kultury i przemysłów kreatywnych. Skorzystaj z unijnego wsparcia

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że od 30 czerwca do 15 lipca można składać wnioski o granty i stypendia w ramach Programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju (Inwestycja A2.5.1, KPO).

- Bardzo się cieszę, że możemy ogłosić, że rusza KPO w części przeznaczonej dla kultury. Ten program ma wzmocnić sektor kultury i przemysłów kreatywnych po pandemii. Nasze priorytety to transformacja cyfrowa i nowe technologie oraz aspekty ekologiczne - powiedziała ministra Hanna Wróblewska. - Projekty będą rozpatrywane w sześciu segmentach: kultura ludowa, sztuki wizualne, sztuki performatywne, teatr, taniec i muzealnictwo. Projekty ocenią niezależne komisje, złożone z ekspertów reprezentujących każdą z tych dziedzin - dodała.

Przyznane zostaną granty dla instytucji i stypendia dla twórców. Dofinansowane zostaną tzw. projekty miękkie – festiwale i koncerty, działalność badawcza i edukacyjna, animacja kultury.

Ten program to wielka szansa nie tylko dla instytucji kultury, ale także dla artystów. Mamy do zaoferowania niemal 130 mln zł do końca bieżącego roku. To może zaowocować wieloma świetnymi projektami. - dodała wiceministra Marta Cienkowska - Na granty przeznaczymy ok. 112 mln zł, a na stypendia ponad 15 mln zł

Kto może otrzymać dotacje i stypendia?

O granty mogą ubiegać się instytucje kultury, organizacje pozarządowe a także mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Stypendia przeznaczone są dla osób fizycznych mieszkających w Polsce z obywatelstwem polskim lub innego państwa UE.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Granty można otrzymać na realizację takich projektów jak: festiwale, przeglądy i konkursy, wystawy, performanse, happeningi, instalacje artystyczne, spektakle, koncerty, widowiska, badania, projekty popularyzujące wiedzę o kulturze ,konferencje i panele dyskusyjne, kursy, szkolenia, warsztaty, projekty edukacyjne i animacje kulturowe, a także projekty związane z dokumentacją, archiwizacją kultury. Dofinansowanie można otrzymać na cztery różne projekty, które muszą zostać zrealizowane do końca 2024 r.

Stypendia można przeznaczyć na rozwój umiejętności artystycznych i cyfrowych lub ekologicznych, szkolenia zawodowe, spotkania ze specjalistami w dziedzinie sztuki, a także współpracę ze specjalistami z innych sektorów, w tym z sektora nauki, technologii i przedsiębiorstw.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Jednostkowy projekt może otrzymać dofinansowanie w wysokości od między 20 tys. do 100 tys. zł przy wkładzie własnym w wysokości 20 proc. wartości wniosku. To znaczy, że można pokryć do 80 proc. kwalifikowalnych kosztów projektu (VAT nie jest wydatkiem kwalifikowalnym).

Z kolei miesięczna kwota stypendium to 5 tys. zł brutto. Będzie można się o nie ubiegać w blokach 3-6 miesięcy i uzyskać wsparcie w wysokości od 15 do 30 tys. złotych brutto.

Kiedy można złożyć wniosek?

Nabór wniosków zaczyna się 30 czerwca i potrwa do 15 lipca.

- Nabór potrwa tylko dwa tygodnie. Dlatego tak ważne jest, żebyście Państwo przygotowywali się już do napisania projektów – zaznaczyła podsekretarz stanu Marta Cienkowska

Szczegółowe informacje dotyczące programu wraz regulaminem dostępne są w zakładce https://www.gov.pl/web/kultura/program-wspierania-dzialalnosci-podmioto…

Operatorem programu jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (NIMIT). Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: kpo@nimit.pl

Najnowsze wydanie