Przejdź do treści
Aktualności

Rynki globalne – akcje

Sytuacja na globalnym rynku akcji niezmiennie pozostaje pod wpływem polityki wiodących banków centralnych. Eksperci VIG/C-QUADRAT TFI podtrzymują opinię, że walka z inflacją stała się priorytetem dla amerykańskiego banku rezerwy federalnej (Fed) – nawet kosztem wzrostu gospodarczego i poziomu zatrudnienia.

Tym niemniej, w minionym miesiącu inwestorzy koncentrowali swoją uwagę na zmianach politycznych w Chinach oraz rozpoczynającym się sezonie wyników za III kwartał 2022 roku. Konsolidacja władzy w Chinach przez Xi Jinpinga została negatywnie przyjęta przez inwestorów. Wyprzedaż akcji chińskich spółek technologicznych notowanych na zagranicznych giełdach była tak silna, że przebiły one dno z 2020 roku i są notowane na najniższych poziomach w historii. Wskaźnikowo akcje chińskie są bardzo tanie, ale zaczyna się w pełni objawiać ryzyko geopolityczne (rywalizacji USA i Chin).

Nastroje inwestorów pozostają mieszane, utrzymuje się duża niepewność. Wzrost stóp procentowych już wpływa na spadek aktywności w branży nieruchomości, przemyśle i usługach. Kolejną fazą cyklu jest spadek prognozowanych zysków. Wyniki kwartalne części amerykańskich spółek z branży detalicznej i usługowej wskazują, że trudne otoczenie gospodarcze (w szczególności inflacja) przekłada się na słabsze wyniki kwartalne oraz obniżenie prognoz wzrostu przychodów i zysków na nadchodzące kwartały. Wyjątkiem są spółki z sektora paliwowo-gazowego, które za sprawą wysokich cen ropy i gazu osiągają bardzo dobre wyniki. Jednak mieszane nastroje stoją w sprzeczności z wysokim zaangażowaniem w akcje. Wydaje się, że inwestorzy nie chcą zaakceptować faktu istotnego pogorszenia perspektyw dla akcji oraz sądzą, że amerykański Fed zacznie szybciej obniżać stopy procentowe.

Świadczą o tym wyceny amerykańskich akcji, które nadal są relatywnie drogie w ujęciu historycznym. Z kolei europejskie rynki akcji wciąż pozostają pod wpływem wydarzeń geopolitycznych, a w szczególności rosnącego zaangażowania militarnego Rosji na Ukrainie. W tym otoczeniu eksperci VIG/C-QUADRAT TFI uważają, że warto zwrócić uwagę na nieco wyższy poziom gotówki w portfelu, a w związku z tym, że akcje amerykańskie znajdują się pod wpływem wyników kwartalnych i decyzji Fed w sprawie ścieżki wzrostu stóp procentowych, na okazje inwestycyjne na europejskim rynku akcji.

Rynek krajowy – akcje

Po raz pierwszy od kilku miesięcy możemy stwierdzić, że sytuacja na krajowym rynku akcji ulega nieznacznej poprawie. Eksperci VIG/C-QUADRAT TFI uważają, że wygaszenie fali spadków na wiodących krajowych indeksach wynika z faktu osiągnięcia bardzo niskich wycen w ujęciu historycznym. W tym momencie można powiedzieć, że większość złych informacji jest już uwzględniona w wycenach spółek. Niemniej jednak nie zmienia to faktu, że sentyment rynkowy jest umiarkowanie zły, a perspektywy biznesowe notowanych spółek na 2023 rok są obarczone dużą niepewnością. Eksperci VIG/C-QUADRAT TFI podtrzymują opinię, że przy tak niskich wycenach stopniowe zwiększenie alokacji w polskie akcje jest racjonalne w średnim horyzoncie inwestycyjnym.

Obligacje korporacyjne

Październik był nieudany dla rynku obligacji korporacyjnych. Ceny obligacji na Catalyst w większości przypadków spadały, co nie powinno nikogo dziwić, gdyż rentowności obligacji skarbowych ponownie rosły. Z miesiąca na miesiąc, inwestycja w obligacje korporacyjne oferuje coraz wyższą rentowność, co nie będzie trwało wiecznie. Na wzrost rentowności obligacji korporacyjnych pozytywny wpływ ma także rosnący WIBOR. Stawka referencyjna pierwsze wzrosty notowała jeszcze przed posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej. Jednak decyzja RPP o pozostawieniu stóp na niezmienionym poziomie (rynek oczekiwał podwyżki o 0,25 pkt proc.) spowodowała spadek WIBOR6M poniżej poziomu z końca września. Taki stan utrzymywał się jednak tylko przez kilka dni, a następnie poziom stawki zaczął ponownie się wspinać, ustanawiając szczyty niewidziane od 20 lat.

Obligacje skarbowe

W październiku na rynku obligacji skarbowych wciąż panowała przecena zapoczątkowana w połowie sierpnia. Inwestorzy pozbywali się krajowego długu w obawie przed utrzymującą się luźną polityką fiskalną (kolejne dodatki osłonowe i obawy o transfery socjalne w roku wyborczym). Niestety, również przerwa w podwyżkach stóp procentowych (brak podwyżki na ostatnim posiedzeniu RPP) zasiała ziarno niepewności co do determinacji władz monetarnych w walce z rosnącymi cenami konsumpcyjnymi. W drugiej połowie miesiąca na rynku nastała wręcz panika podobna do tej z czerwca tego roku. Rentowności obligacji dziesięcioletnich przez chwilę (21 października) wspięły się powyżej 9%. Silny popyt ze strony lokalnych inwestorów w ciągu kilku dni sprowadził dochodowości instrumentów ponownie poniżej 8%. W połowie roku wyprzedaż na rynku obligacji skarbowych zakończyła się półtoramiesięczną mini hossą. Czy tak samo będzie i tym razem? Czas pokaże. Niestety, w naszej ocenie zbliżający się okres zimowy będzie jednak wprowadzał dodatkową nerwowość na rynki dłużne. Strukturalnym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie spójny jednogłos władz monetarnych i fiskalnych co do determinacji w opanowania inflacji, która rozgościła się w Polsce na dobre. 

a

Michał Szymański, Prezes Zarządu VIG/C-QUADRAT TFI

Najnowsze wydanie